co

Keskpanga nõukogu kinnitas ametisse eelarvenõukogu koosseisu 14. mai 2014

14. mail toimunud korralisel istungil kinnitas Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse eelarvenõukogu koosseisu, mille esimeheks sai Tartu Ülikooli majandusteooria õppetooli juhataja professor Raul Eamets.

Eesti eelarvepoliitikat hindava sõltumatu nõuandekogu aseesimeheks sai finantsekspert Andrus Alber. Eelarvenõukogu liikmed on Tartu Ülikooli majandusprofessor Urmas Varblane, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS analüütik Andres Võrk, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ning Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer.

Eelarvenõukogu liikmed esitanud Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul on nõukogu liikmetel nii makromajandusprognoosidest kui ka eelarvepoliitikast head teadmised. Hansson tõstis esile, et tegu on tunnustatud ekspertidega, kes pole otseselt seotud ühegi erakonnaga.

Eelarvenõukogu loomise õiguslikuks aluseks on märtsis Riigikogu poolt vastu võetud riigieelarve seadus. Seaduse kohaselt  on eelarvenõukogu sõltumatu nõuandekogu, mis hindab riigi makromajandus- ja rahandusprognoose ning eelarvereeglite täitmist riigieelarve seaduses ja Euroopa Liidu õiguses esitatud nõuete kohaselt. Vastavalt Euroopa Liidu õigusele tuleb sarnased nõuandekogud luua kõigis euroala liikmesriikides.

Nõukogu peab põhikirja kohaselt avaldama arvamust riigi makromajandus- ja rahandusprognooside, eelarvestrateegia ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt viis korda aastas. Eelarvenõukogu tööd hakkavad tehniliste analüüsidega toetama kaks Eesti Panga ökonomisti, kellest üks täidab ka eelarvenõukogu sekretäri tööülesandeid.

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Põhikirja kohaselt nimetab eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul.

Eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.