co

Loodi ELi eelarvenõukogusid ühendav võrgustik 6. oktoober 2015

11. septembril 2015 sõlmiti Bratislavas kokkulepe, mille kohaselt luuakse Euroopa Liidu sõltumatuid eelarvenõukogusid ühendav koostöövõrgustik (Network of EU Independent Fiscal Institutions). Võrgustiku eesmärk on anda liikmesriikide eelarvenõukogudele võimalus vahetada teadmisi ja kogemusi ning teha ühistes teemades koostööd, aga ka pakkuda ühtset väljundit Euroopa eelarveraamistiku edasiarendamise arutelus. Järgmisel kahel aastal juhivad võrgustiku tööd esimees José Luis Escrivá (Hispaania eelarvenõukogu) ja aseesimees Ľudovít Ódor (Slovakkia eelarvenõukogu). Võrgustiku loomise kokkuleppele kirjutas alla 21 Euroopa institutsiooni, kelle ülesanne on hinnata eelarvereeglite täitmist ja majandusprognoose.

Kokkuleppega saate lähemalt tutvuda siin: Eelarvenõukogude kokkulepe.pdf