co

Valitsuse eelarvepoliitika eesmärgid on kooskõlas kestliku riigirahanduse põhimõtetega 20. mai 2015

Eelarvenõukogu hinnangul on riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammis aastateks 2016−2019 püstitatud valitsussektori eelarve struktuurse positsiooni eesmärgid kooskõlas Eestis kehtiva reeglistiku ja kestliku eelarvepoliitika põhimõtetega.

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu andma oma arvamuse riigi eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta, lähtudes eelarvereeglitest ja struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimise vajadusest.

Aastateks 2016−2019 koostatud riigi eelarvestrateegia põhjal on Eesti keskpika perioodi eelarvepoliitiline eesmärk valitsussektori eelarve struktuurne ülejääk. Aastal 2016 soovib valitsus saavutada valitsussektori eelarve struktuurseks ülejäägiks 0,6% SKPst. Ülejäänud eelarvestrateegia aastatel jääb see näitaja vahemikku 0,2−0,6% SKPst.

Eesti majanduse arengut analüüsivad institutsioonid hindavad struktuurset eelarvepositsiooni erinevate metoodikate järgi ning ka tulemused lahknevad. Eelarvenõukogu arvates võib rahandusministeeriumi kasutatava metoodika põhjal arvutatud eelarve struktuurne positsioon aastateks 2016−2017 olla ülehinnatud.

Valitsussektori eelarve nominaalne positsioon on kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul kas tasakaalule väga lähedal või ülejäägis. See näitab, et eelarvepoliitika pikaajaline kestlikkus ei ole ohus. Kuna eelarve struktuurse positsiooni hindamisel on suuri erimeelsusi, on hea, et valitsus soovib järgmisel aastal saavutada eelarve ülejääki.

Aastate 2016−2019 struktuurse eelarvepositsiooni eesmärke käsitlenud eelarvenõukogu korraline istung toimus esmaspäeval Tallinnas. Eelarvenõukogu arvamus struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta ja põhjalikum seletuskiri on esitatud siin: Eelarvenõukogu arvamus struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta.pdf

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee

Taustinfo

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu andma oma arvamuse eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta, lähtudes eelarvereeglitest ja struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimise vajadusest. Seaduse järgi tuleb iga aasta riigieelarve koostada nii, et valitsussektori eelarve oleks vähemalt struktuurses tasakaalus.